Blog

ความเครียดคืออีกหนึ่งสาเหตุของ โรคสะเก็ดเงิน (โรคผิวหนัง)

15 สิงหาคม 2560 ความคิดเห็น

 

โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) เป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่พบได้บ่อย บางคนอาจเรียก โรคสะเก็ดเงิน ว่า เรื้อนกวาง เหตุที่เรียกว่า โรคสะเก็ดเงิน เพราะผื่นที่เกิดขึ้นจะเป็นตุ่มสีแดงมีขอบชัด และบนผื่นจะมีขุยสีขาว ดูเหมือนมีสะเก็ดสีขาวคล้ายเงินปกคลุมอยู่ ทำให้มีการเรียกชื่อโรคนี้ว่า โรคสะเก็ดเงิน ตามลักษณะของผื่นนั่นเอง

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคสะเก็ดเงิน 

          โรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเป็นพื้นฐาน และมีปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้โรคกำเริบได้ โดยปัจจัยภายในที่กระตุ้นให้เกิดโรค เช่น ภาวะทางจิตใจ ความเครียด ความโกรธ หงุดหงิด ฉุนเฉียว 

          การเปลี่ยนแปลงที่เกิดในร่างกาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน เช่น ระยะมีประจำเดือนหรือหมดประจำเดือน, การเกิดโรคของอวัยวะภายในต่าง ๆ เช่น โรคตับ โรคไต เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงและโรคต่าง ๆ ของอวัยวะภายในจะส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อผิวหนังด้วยเสมอ ดังนั้นผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินจะมีอาการกำเริบได้เมื่อเกิดโรคกับอวัยวะภายในอื่น ๆ

          ส่วนปัจจัยภายนอก เช่น การรับประทานอาหารหรือยาบางชนิด การระคายเคืองจาก ดีเทอร์เจน ผงซักฟอก สบู่ ครีมที่มีกรดผสม เช่น ครีมลอกหน้า ขัดผิว


          ทั้งนี้ วารสารวิชาการโรคผิวหนังของสหรัฐฯ ได้เคยทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงการเป็นโรคสะเก็ดเงินในสตรีที่ดื่มเบียร์ พบว่า สตรีที่ดื่มเบียร์ไม่ต่ำกว่าอาทิตย์ละ 5 ครั้ง มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสะเก็ดเงินมากกว่าคนทั่วไปถึง 2 เท่า